V Polski Korpus Inwazyjny ("Lwy Macierzy")

Najbardziej prestiżowa i elitarna jednostka bojowa świata. V Polski Korpus Inwazyjny został utworzony jako ostatni w roku 2052, jednak to jego żołnierze okryli się mianem nieustraszonych i niemożliwych do powstrzymania. Siłę ognia V Korpusu stanowią czołgi Jan III Sobieski Odsiecz VII oraz helikoptery Huzar VII. Żołnierze posiadają również wolną rękę w dysponowaniu taktycznymi ładunkami jądrowymi, a ich misje mają priorytet przed każdymi innymi działaniami wojennymi.

Jak oceniają niezależni eksperci, poziom wyszkolenia i siła rażenia żołnierzy V Korpusu jest wystarczająca, by oddział złożony z pięciu ludzi w ciągu dwóch godzin zrównał z ziemią dowolne miasto świata wychodząc ze starcia bez szwanku.

IV Polski Korpus Inwazyjny („Polskie Błyskawice”)

Czwarta elitarna jednostka Wojska Polskiego, która została powołana w 2048 roku. Korpus składa się głównie z mobilnych pojazdów terenowych, bojowych maszyn kroczących typu "Mech" i ciężkich czołgów. Ma swój udział w pokonaniu Chin (wraz z III Polskim Korpusem Inwazyjnym), w 2052 roku. Wspólnie z II Korpusem brał udział w wojnie polsko-libijskiej i zdobyciu stolicy - Trypolisu.

Nazwa „Błyskawice” pochodzi od znanej wszem i wobec szybkości i skuteczności jednostki. „Jeżeli IV Korpus wkroczy na teren jakiegoś kraju, to niech jego obywatele będą pewni , że za kilka dni przywitają nową ojczyznę!” (Minister Wojny)

III Polski Korpus Inwazyjny („Betonowe Chłopaki”)

Elitarna jednostka defensywna Wojska Polskiego, która została utworzona w 2040 roku. Jej głównym celem była ochrona polskich baz woskowych, ale pomagała też reszcie Polskich Korpusów Inwazyjnych podczas wszelakich konfliktów zbrojnych na całym świecie.

Do najważniejszych akcji z udziałem III PKI zaliczane jest wkroczenie do Chin w 2052 roku, które zakończyło się ich zdobyciem. W czasie III Wojny Światowej misją "Betonowych Chłopaków" było pokonanie Meksyku, co przyszło im bez większych kłopotów pomimo, że w walce wspierała ich armia Stanów Zjednoczonych. Jednostka brała również udział w końcowej fazie wojny polsko-libijskiej, a konkretnie w Operacji "Bicz Boży", gdzie wspierała V Polski Korpus Inwazyjny.

II Polski Korpus Inwazyjny („Miażdżyciele”)

Druga Elitarna jednostka Wojska Polskiego została powołana do życia kilka miesięcy po zdobyciu Rosji. Korpus zyskał swój przydomek nie bez powodu, gdyż prawie cały Korpus składa się z piechoty pancernej i ciężkich czołgów wchodzących w skład IX Dywizji Husarii Pancernej.

Żołnierze II PKI zasłużyli się w zdobyciu Ziem Odzyskanych i dalszej ofensywie przeciwko IV Rzeszy w czasie III Wojny Światowej. Kolejne sukcesy korpus odnosił w czasie wojny z Libią w 2053 roku, kiedy razem z IV PKI wkroczył do Trypolisu. Pewne kłopoty sprawiło opanowanie sytuacji w Palestynie w 2054 roku, dlatego dostał wsparcie najmłodszego, V Polskiego Korpusu Inwazyjnego przeciwko agresorowi - Arabii Saudyjskiej.

I Polski Korpus Inwazyjny ("Orły RP")

Elitarna jednostka Wojska Polskiego utworzona w 2029 roku. Jej pierwszym i jak dotąd, najważniejszym i najbardziej chwalebnym osiągnięciem, było uczestnictwo w "Zemście Narodu" i bardzo łatwe pokonanie ZSRR. W 2052 roku I Polski Korpus Inwazyjny z łatwością rozwiązał problem Indii, sprzyjających komunistom z Chin.

Ostatnią zakrojoną na szeroką skalę akcją I PKI było pokonanie wojsk brytyjskich i zajęcie tego kraju przy minimalnym oporze przeciwnika. Większość żołnierzy tego korpusu odeszła już na emeryturę. Obecnie niewiele wiadomo o „Orłach Rzeczypospolitej”. Swego czasu był to najbardziej prestiżowy oddział w Europie i na świecie. Dowódcą I Polskiego Korpusu Inwazyjnego był I Naczelnik Państwa Polskiego.

head
liner

POLSKIE KORPUSY INWAZYJNE

korpusyPolskie Korpusy Inwazyjne zostały powołane do życia przez Sztab Generalny Polskich Sił Ekspedycyjnych w 2031 roku jako najbardziej elitarne jednostki polskiej armii. Żołnierze Korpusów mieli stanowić awangardę militarną i przysporzyć Wielkiej Rzeczypospolitej chwały na wszystkich kontynentach. Legendarny już I Polski Korpus Inwazyjny okrył się sławą dzięki wspaniałemu zwycięstwu podczas Wojny Polskiej 2034 roku, kiedy to w ciągu zaledwie kilku godzin zdobył Lwów, a następnie Kijów. W miarę rozbudowy Wojska Polskiego i kolejnych wojen prowadzonych przez kraj, powoływano kolejne Korpusy Inwazyjne. Do 2052 roku istniały już cztery. Ich zadaniem był skuteczny, zmasowany atak na pozycje wroga, zabezpieczenie terenu i utrzymanie go do czasu wkroczenia właściwej armii. W maju 2052 roku, w obliczu III Wojny Światowej i wobec konieczności dalszej rozbudowy i restrukturyzacji sił zbrojnych Rzeczypospolitej, decyzją Naczelnika Państwa Polskiego utworzono kolejny, V Polski Korpus Inwazyjny, znany również jako Lwy Macierzy.

 

Korpusy w kilku słowach:

 

 

 

liner